mi az a tdk?

A TDK a több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. Egy-egy oktató köré gyűlve, az oktató szakmai támogatásával végeznek fiatalok tudományos munkát, amelyből dolgozatot készítenek és ezt a TDK Konferencián egy 15 perces előadás keretében bemutatják és megvitatják. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente (páratlan években) megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet nevezni.

 Mikor rendeznek TDK Konferenciát?

Az Óbudai Egyetemen minden évben tavasszal és ősszel rendeznek TDK Konferenciát, ennek pontos időpontját a honlapon meghirdetik. 

Hogyan lehet jelentkezni? 

A munkát meg lehet kezdeni egy oktató megkeresésével, jelentkezni a konferencia portálján lehet megadva a jelentkező és a vezető oktató fontosabb adatait, valamint a dolgozat rövid, körülbelül fél oldal hosszúságú összefoglalóját.  

 

A TDK munka témája

A TDK munka témája A kutatás témáját vagy az oktató határozza meg vagy saját ötlet alapján egy diák maga kezdeményezhet TDK munkát úgy, hogy felkeresi a témában illetékes oktatót, és megkéri őt a témavezetésre. A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás. A címből adódóan tudományos szemléletmódú munkákat kell alkotni, kellő igényességgel.


 

 

A TDK munka előnyei

 • Az egyetemi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi siker

 • Kiváltja a szakmai önbizalom növekedését

 • A díjakkal együtt járhat anyagi elismerés (pénzjutalom)

 • Plusz pontokat jelent pl. a Egyetemi, Kari, ERASMUS stb. ösztöndíjakra történő jelentkezésnél és az elhelyezkedésnél

 • Tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése

 • A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén – ezt segíti a konferencia előadás megtartása

 • A szakmai önéletrajzban is "jól mutat" a TDK-n elért helyezés, mint iskolai díj, szakmai többletmunka.

 • A TDK munkának nincs ismert mellékhatása.  Aktuális témakiírások  Aktuális témakiírások LETÖLTÉS  NTP-HHTDK  Pályázati Támogatás

  Az Alba Regia Tudományos Diákkör tevékenységeit rendszeresen az EMMI által kiírt NTP-HHTDK pályázati forrás támogatja. Támogatást 2015-ben, 2016-ban, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is nyert a Diákkör.


  Az NTP-HHTDK pályázatok beszámolója


  év  azonosító beszámoló támogató dokumentumok
  2019  HHTDK-19    
  2018  HHTDK-18    
  2016  HHTDK-16    
  2015  HHTDK-15     
         

  Kapcsolat

  Kari TDT bizottság

  Dr. Hajnal Éva Dr. Tóth Zoltán
  Tel: +36 22 200 476 Tel: +36 22 200 468
  E-mail: hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu E-mail: toth.zoltan@amk.uni-obuda.hu