Elektronikai és villamosmérnöki alkalmazások

 • Elektronikus áramkörök optimalizálása ipari környezetben
 • Nagy megbízhatóságú elektronikus áramköri architektúrák, alkalmazási lehetőségek, önjavító, önkonfiguráló eljárások
 • Programozható analóg áramkörök (FPAA) architekturális alkalmazhatósága
 • Programozható logikai vezérlők, ipari szenzorok és elektro-pneumatikus eszközök online kapcsolata

Industry 4.0, robotika

 • Smart Manufacturing/Industry 4.0 megoldások
 • Robotok tervezése, megépítése, működtetése és használata
 • Robotok irányításért, az érzékelők visszacsatolásáért és az információfeldolgozásért felelős számítástechnikai rendszerek optimális alkalmazása
 • Robotépítés és programozás
 • AGV targoncaflotta: mobilrobot fejlesztés navigációhoz

Adatelemzés, adatbányászat

 • Tudományos adatbázisok tervezése, magvalósítása és validálási problémáinak vizsgálata
 • Intelligens adatelemzési, adatbányászati módszerek használata neurális háló és önszervező térkép alapú megoldásokkal
 • Ökológiai, felsőoktatási, demográfiai adatbázisok elemzése

Üzleti informatika

 • Vállalatirányítási rendszerek
 • Szemléletváltás az oktatásban
 • Innovációs trendek alkalmazása, üzleti környezethez illesztés
 • Robosztus, fenntartható oktatás és üzleti alkalmazások fejlesztése
 • Gépesített parkolóházak irányítása

Mérnökpedagógia

 • Oktatásmódszertan a digitális technika és méréstechnika tantárgyakban
 • A munkaalapú tanulás, gyakorlati képzés, duális képzés vizsgálata
 • Pályaorientáció, pályaattitűd vizsgálatok a műszaki képzések területén
 • A nemzetközi és EU trendek a szakképzésben és a mérnökképzésben

Közgazdaságtan, matematika és statisztika

 • Gazdaságstatisztika
 • Matematikai statisztika
 • Kombinatorikus számelmélet, Ramsey-elmélet
 • Egyetemi hallgatók vállalkozási motivációjának, attitűdjének, vállalkozási tevékenységének, és vállalkozói személyiségjegyeinek vizsgálata
 • A vállalkozási aktivitást befolyásoló tényezők feltárása
 • Szervezetek emberi erőforrás menedzsment tevékenységeinek vizsgálata
 • Felsőoktatásban résztvevő hallgatók emberi tőke beruházásai

Kognitív tudományok

 • Neuropszichológiai platformok használata a megértéssel kapcsolatos folyamatok leírására
 • Neuropszichológiai platformok használata a szociális kapcsolatok vizsgálatára, tananyagok fejlesztésére