Mi az a TDK ?
A TDK a több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát, melyet rendszeres időközönként egymásnak bemutattak (mini-konferencia). Mára a legtöbb esetben valóságos "körökről" ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, oktató által vezetett hallgatói munka - megmaradt.
A TDK munkák bemutatására a Óbudai Egyetem minden évben kétszer: áprilisban és novemberben TDK Konferenciát rendez. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló rövid dolgozat elkészítése és beadása, amelyet a konferencián egy szóbeli előadás megtartása követ. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente (páratlan években) megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet nevezni.

A TDK munka témája
A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett módon (pl. intézeti hirdetmény) vagy közvetlenül (a hallgatóság tanórán történő megszólításával) verbuvál téma iránt érdeklődő diákokat, akik rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett kutatási feladat megoldásával. Annak sincs akadálya, hogy saját ötlet alapján egy hallgató maga kezdeményezze a TDK munkát úgy, hogy felkeresi a témában illetéles oktatót, és megkéri őt a feladat kiírására. A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka előnyei
TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyetemi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi sikert jelent, ami törvényszerűen kiváltja a szakmai önbizalom növekedésést is, de nem elhanyagolható a díjakkal együtt járó anyagi elismerés (pénzjutalom) sem, továbbá plusz pontokat jelent pl. a Egyetemi, Kari, ERASMUS stb. ösztöndíjakra történő jelentkezésnél és az elhelyezkedésnél is.
A TDK-n résztvevők tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyen lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, illetve milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a hallgatóságban.
Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó intézmény kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, ugyanis a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. Így a TDK dolgozat tekinthető egy előzetes szakdolgozatnak is, amelynek tapasztalatait, a konzulens illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.

Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén, továbbá a szakmai önéletrajzban is "jól mutat" a TDK-n elért helyezés, mint iskolai díj, szakmai többletmunka. Azt sem kell külön mondani, hogy a mérnöki pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK munka ehhez is jó rákészülési illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.

A TDK munkának nincs ismert mellékhatása.