Prof. Dr. Györök György
dékán
MI intézetigazgató

Dr. Pogátsnik Mónika
oktatási dékánhelyettes
OE Duális Képzési Iroda igazgatója

Nagyné Dr. Hajnal Éva
kutatási dékánhelyettes

Csala-Takács Éva
dékáni hivatalvezető

Dr. Pődör Andrea
GEO intézetigazgató

Piglerné Dr. Lakner Rozália
megbízott TESZI intézetigazgató

Veres Richárd
HR és közkapcsolati vezető

Major-Perlaki Andrea
tanulmányi osztályvezető
 

Dr. Katona János
GEO intézetigazgató-helyettes

Tolner Nikoletta
MI intézetigazgató-helyettes

Módné Takács Judit
TESZI intézetigazgató-helyettes