Felsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók külföldi nemzetközi konferenciákon-tanulmányúton, diplomamunka előkészítésen, félév áthallgatáson való részvételének támogatására

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) pályázatot hirdet kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú, műszaki és iparművész hallgatók részére 2022. második félévi támogatások elnyerésére. A művészeti jellegű pályázatok bírálatánál előnyt élveznek a műszaki tartalommal harmonizáló pályaművek.

A pályázat célja: azon felsőéves (legalább 4 szemesztert eredményesen befejezett) egyetemi, főiskolai hallgatók bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, külföldi oktatási intézmények munkájába, akik kiemelkedő szakmai aktivitásukkal, alkotó közreműködésük igazolásával kiérdemelték, hogy az MMAA-RNA támogassa nemzetközi tapasztalatszerzésüket.

Pályázni lehet tanulmányi ösztöndíj résztámogatás; utazási költség, szállás költség, konferencia részvételi díj hozzájárulás címén, amennyiben a megpályázott esemény a pályázati időszakon belül kezdődik meg. A pályázati időszakok a naptári félévvel azonosak.

A pályázat külföldi részképzés esetében maximum 1 szemesztert vehet figyelembe.

Eszköz/anyagvásárlásra támogatás nem adható!

Ugyanazon személy évente csak egyszer részesíthető támogatásban.

A pályázó hallgatók iránt támasztott követelmények:

  • • a pályázat beadását megelőző két félévben felvett összes szakmai tárgy számtani átlaga legalább 4,51, amit leckekönyvi fénymásolattal (tanulmányi hivatali irattal) igazolni kell. A szakmai tárgyakat és az érdemjegyeikből képzett átlagszámítást a kérés indoklását tartalmazó levélhez mellékelni kell. Feltétel a megelőző két félévben minimum 50 kreditpont teljesítése.
  • • legalább középfokú "C" minősítésű állami nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű külföldön elismert nyelvvizsga bizonyítvány) abból a nyelvből, amelyet a tanulmányúton használni tud, illetve amely nyelv a konferencia hivatalos nyelve.
  • • kiemelkedő aktivitás igazolása a TDK, demonstrátori munka, vagy egyéb szakmai tevékenység terén (tanszékvezetői, konzulensi vagy témavezetői igazolás).
  • • konferencia esetében a szervező által írásban elfogadott és visszaigazolt szóbeli, vagy poszter előadással való részvétel (megjegyzés: ugyanarra az eseményre azonos intézményből csak egy fő, több szerzős előadás esetében a prezentációt végző pályázata támogatható).

Előnyben részesülnek a FEANI által akkreditált intézmények-, az ERASMUS/CUMULUS/SOCRATES stb. programban résztvevő intézmények hallgatói; továbbá azok a pályázók, akik ipari felhasználó által adott résztámogatást élveznek pályázatukhoz.

Pályázat benyújtása:

  • • pályázni kizárólag a pályázati űrlapon és a téma részletes ismertetését tartalmazó dokumentumok és igazolások egy példányban az MMAA-RNA Titkárság postacímére (1507 Bp., Pf. 149.) postai úton történt beküldésével lehet.
  • • pályázati űrlapok az MMAA-RNA Titkárságán (1111 Bp. Műegyetem rkp. 3, BME D ép. 1. em. 108.) szerezhetők be (időpontegyeztetés a +36 20 951 0667 telefonszámon), illetve letölthetők az MMA honlapjáról: www.mernokakademia.hu
  • • a pályázathoz a pályázók 2.000 Ft eljárási díjat tartoznak befizetni az MMAA-RNA MKB-nál vezetett 10300002-20212148-00003285 sz. számlájára banki átutalással.
  • • minden pályázathoz 2 db, a pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot kell csatolni.
  • • a támogatások kifizetése kizárólag banki átutalással és utólag történik.

Határidők:

Beadási határidő               Kuratóriumi döntés             Pályázott cél időpontja
 2022-09-15                         2022. szeptemberben       2022. második félév
 2022-12-30                         2023. januárban                 2023. első félév

A Kuratórium egy adott időszakra, a táblázatban megadott időponttól eltérő időben beadott pályázatokkal nem foglalkozik.

Hiányosan kitöltött, felszerelt, aláírás nélküli vagy határidő után feladott pályázatokat a Kuratórium nem fogadja, a beküldött pályázati anyagokat nem küldi vissza, az eljárási díjat nem fizeti vissza.

Személyes adatokat a Kuratórium bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
A nyertes pályázók nevét és a támogatott célt az MMA honlapján közzétesszük (www.mernokakademia.hu).

Dokumentumok:

Budapest, 2022. április 6.

az MMAA-RNA Kuratóriuma