A Városháza Dísztermében tartotta az Óbudai Egyetem a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem megnyitó ünnepségét. Közel 55 határon túli mérnökhallgató érkezett Székesfehérvárra, hogy identitásuk erősítése, a magyar szókincs gyarapítása mellett a szakmai fejlődésre is hangsúlyt helyezzenek az itt töltött egy héten át.

Az idén jubiláló XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem hozzátartozik a felsőoktatási intézmény hagyományaihoz, amelyet a szakmai értékközvetítés mellett a határon túli magyar nyelvű hallgatók tudásfejlesztése miatt is kiemelten kezelnek. A nyári egyetem céljai között szerepel a magyar ipar helyzetének bemutatása, valamint hogy támogassák a fiatalok tehetségének kibontakoztatását a matematikai-logikai és az interperszonális tehetségterületeken.

A megnyitón Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Dr. habil. Felde Imre nemzetközi és kutatási rektorhelyettes, Dr. habil Györök György dékán (AMK), Dr. habil. Nádai László dékán (KVK) és Dr. Domokos József tanszékvezető köszöntötte a résztvevőket. 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és az Alba Regia Műszaki Kar már ötödik éve közösen, székesfehérvári helyszínnel szervezi meg a nyári egyetemet. Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, Délvidékről érkeztek a hallgatók – idén 55-en –, akik július 6-a és 14-e között tartózkodnak Székesfehérváron. A szakmai programok mellett lehetőségük van, hogy a magyar kultúra terén is jobban elmélyítsék tudásukat. Az itt töltött napok alatt meglátogatják majd a Velencei-tavat, a Balatont, megismerkednek az Országházzal, Székesfehérvár történetével és nevezetességeivel, valamint szakmai előadásokat hallgatnak, gyárlátogatáson és interaktív laboratóriumi gyakorlatokon vesznek részt.

A hallgatók a nemzet történelmi fővárosába érkeztek - mondta Dr. Cser-Palkovics András polgármester. Ha felteszik a kérdést, hogy mit is jelent ez a történelmi múlt, ahhoz elég végignézni a dísztermi falakon; de Székesfehérvár egy 21. századi kihívásokkal küzdő, modern város is, amely nem elképzelhető oktatás, felsőoktatás és diákok nélkül – hangsúlyozta a polgármester.  „Büszkén mondhatjuk magunkat iskolavárosnak, diákvárosnak, ami szerencsére nemcsak a szorgalmi időszakra igaz, hanem a nyárra is. Az Óbudai Egyetemmel – a jogelődöket is beleértve – nagyon szoros a város kapcsolata, amit nemcsak az elmúlt évek, hanem az elmúlt néhány nap is bizonyít: pénteken a Városház téren ünnepeltük az Alba Regia Műszaki Kar ötéves fennállását, és adtuk át a végzősök diplomáit, néhány órája avattuk azt a robotikai laborközpontot, ami egy ehhez kapcsolódó szakmérnöki képzést is jelent, most pedig a nyári egyetemen résztvevő hallgatókat köszöntjük. Történelmi városként valljuk, hogy Székesfehérvárnak határon innen és határon túl is van feladata. Ezt tudatosan vállaljuk, és azt valljuk, hogy ebben a fiataloknak kitüntetett szerepe kell legyen.” 

Dr. habil. Felde Imre nemzetközi és kutatási rektorhelyettes abbéli örömének adott hangot, hogy jó olyan lelkes fiatalokat látni, akik – amíg mások pihennek nyáron – beülnek érdekes előadásokat hallgatni. Majd az Óbudai Egyetem oktatásban és kutatás-fejlesztésben betöltött szerepe mellett arról a missziós tevékenységéről szólt, amely a közösségépítés reményében támogatja az egyetem környezetében lévő fiatalokat. Ennek egyik fontos eleme a Kandó Kálmán Nyári Egyetem.

Dr. habil. Nádai László dékán (KVK) a névadók és az intézmény különleges jubileumi évéről beszélt. Mint mondta: „Az ötödik nyári egyetem van itt, Székesfehérváron. 150 évvel ezelőtt született Bánki Donát és 140 éve Kandó Kálmán, az egyetem két karának névadója, 120 évvel ezelőtt alapították a Kandó jogelődjét Órásipari Szakiskola néven, és 50 éve működik Kandó Kálmán Műszaki Főiskolaként. 25 éve jött létre a Budapesti Műszaki Főiskola intézménye, ami 10 évvel ezelőtt vált Óbudai Egyetemmé. Ennyi jubileum ritkán esik egybe, ilyen szempontból is különleges évet élünk, amit rengeteg programmal ünnepelünk. Ezek bármelyikén szívesen látjuk az érdeklődő diákokat.”

Dr. habil Györök György dékán (ÓE AMK) köszöntőjében azt emelte ki, hogy mit ad az embernek, ha nyitott a világra, minél többeket megismer. „Ha az ember vendégségbe megy, vagy vendégeket hív, akkor ablakot nyit a világra. Azaz tesz azért, hogy megismerhesse, mi is van odakint. Szeretnénk megismerni a világot, ahol önök élnek, és megmutatni a mi karunk működését. Az Alba Regia Műszaki Kar is jó hangulatú, mint ez a város. Érezzék jól magukat!”

Borbély Endre docens (KVK) az elmúlt három évtizedben történteket idézte fel röviden. Elmondta, hogy az első nyári egyetemet 1982-ben szervezték, akkor négy kolozsvári diákot sikerült bevonni a budapesti kurzusba. Büszkén említette, hogy nagyon sok olyan hallgató van, aki azóta már bejárta a fél világot, nagyon messzire el tudott jutni szakmai tudásának köszönhetően. Célként pedig azt fogalmazta meg, hogy az erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai magyarságot egyben tudják itt tartani, azaz szakmailag és identitástudat szempontjából is fontos számukra ez a program - hangsúlyozta.

A megnyitót követően megkezdődött a szakmai munka, a plenáris szekció keretében a következő előadásokkal folytatódott a hivatalos program:
Dr. Domokos József tanszékvezető – Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez
Dr. habil. Felde Imre rektorhelyettes – Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával
Dr. habil. Nádai László dékán – A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben
Dr. habil Lazányi Kornélia dékán – Ember-robot interakciók az Ipar 4.0 korában

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Molnár Artúr