Eltelt az első tanév az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a Pannonjob KFT. „közös gyermekeként” született Szervezetfejlesztő Tréner szakirányú továbbképzés életében. Mi történt eddig? Hogy kezdődött? Mik a tapasztalatok és a tanulságok? Mik a további kilátások a képzéssel kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre szeretnék most válaszolni a következőkben.

Valamikor, immáron két évvel ezelőtt kezdtünk el beszélgetni Molnár Attilával a Pannonjob KFT. ügyvezetőjével, a trénerképzés helyzetéről. Egyetértettünk abban, hogy addig, egyetemi szinten csak egyetlen intézményben folyt kommunikációs trénerek képzése. Úgy éreztük, hogy a mai igényeknek már csak azok a trénerek tudnak igazából megfelelni, akik egy erős elméleti, klasszikusan pszichológiai alapokra helyezett képzéssel párhuzamosan kapnak olyan gyakorlati felkészítést, ami eredményessé teszi őket a tréneri munkában. Úgy gondoltuk, hogy a képzésből nem maradhatnak ki a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek sem, hiszen a vállalati tréningek, a legtöbb esetben egy szervezetfejlesztési projekt részei, állomásai. A beszélgetések során egyszer csak Attila fejéből pattant ki a gondolat! „ Csináljunk egyet! Mi! Közösen az egyetem és a Pannonjob KFT! Az elhatározást, közel egy évig tartó munka követte, hiszen össze kellett rakni a képzés tervét, ki kellett találni az oktatni kívánt tantárgyakat, el kellett készíteni azok tematikáját, hiteles és magas szinten oktatni tudó oktató gárdát kellett találni és nem utolsó sorban a szükséges engedélyeket is be kellett szerezni a szakindításhoz. Mikor mindezekkel elkészültünk, tavaly július végére, már „csak” a promóciót kellett megszervezni, hiszen a szeptemberi induláshoz hallgatók is kellettek. Hihetetlenül örültünk, amikor szeptemberben, 10 hallgatóval elindulhatott a képzés. Most egy év után, mindössze egyetlen lemorzsolódott hallgatóról tudok beszámolni, annak ellenére, hogy a képzés, jellegénél fogva, jelenléti, ami azzal jár, hogy a szorgalmi időszak szombatjain zajló foglalkozásokon elvárt a jelenlét. Hihetetlenül érdekes volt a csoporttá alakulást végigkövetni. Ez olyan sikeres volt, hogy a szombatok azzal kezdődnek, hogy mindenki kipakolja, amit hozott, legyen az kávéfőző és a kávéfogyasztáshoz szükséges egyéb kellékek, sütemény, csoki és minden finomság. A csoport nagyon szoros köteléket ápol egymással és az oktatókkal. Különösen a szakmai tárgyakat oktatók váltak szinte a csoport részévé. Érdekességként említem meg, hogy az egyik hallgató ma már egy másik alárendeltségében dolgozik, annak vállalatánál. A hallgatók jól érzik magukat, előnyként említik, hogy igazi gyakorlati szakemberek oktatják őket és olyan ismeretekre tesznek szert, amit azonnal fel tudnak használni nap munkájuk során. De kik is a hallgatók? Vegyes korösszetétel, végzettség és munkatapasztalat jellemzi őket. Vállalati első és második vonalbeli vezető, HR szakember, különböző területen dolgozó beosztott munkavállalók is vannak közöttük. A motivációjuk közös. Mindannyian, saját vállalatukon belül, vagy külső szolgáltatóként szeretnék az itt tanultakat hasznosítani. Ők lassan befordulnak az utolsó félévükbe. A diplomájuk szakdolgozat megírásához, zárótréning megtartásához és záróvizsgához kötött! Bízunk a sikerükben. De már előre tekintünk. Lassan elkezdjük az újonnan induló évfolyamra való felkészülést. Kisebb módosításokat tervezünk ugyan (pl: elméleti órák online megtartása), de alapjaiban nem szeretnénk változtatni a képzési metodikán, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez megfelel annak az elképzelésnek, ami alapján megalkottuk ezt. A szorgalmi időszak végén négy bátor hallgatónkkal készítettünk egy kis interjút is, abból a célból, hogy első kézből értesülhessenek az érdeklődők, az esetleges jelentkezni szándékozók, hogy mire számíthatnak, mik a hallgatói vélemények. Hamarosan ezeket is megosztjuk Önökkel! Összességében elmondhatjuk, hogy a Szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképzés, az eddigiekben sikeresen, eredményesen működött a hallgatók, az oktatók, a Pannonjob KFT és az ÓE AMK szerint is. Hívjuk, várjuk azokat, akik úgy érzik, hogy a saját és mások soft skill-jeinek fejlesztése fontos számukra és akár jelenlegi munkakörükben, akár főfoglalkozású trénerként hasznosítják az itt megszerzett ismereteket.

Fejes Gábor szakfelelős – mestertanár ÓE AMK

  Bővebben a képzésről 

  Tapasztalatok a szervezetfejlesztő tréner képzésről

Hallgatók tapasztalatai a képzésről: