NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2022/2023. tanév
 Kari felterjesztési rangsorlista

 Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar
   
Rangsor száma
Név Szak, képzési szint (BSc, MSc) Pontszám
(I)
Pontszám
(II)
Pontszám
(III)
A bírálat során kapott összes pontszám
1.
Molnár Gábor gépészmérnök BSc 56 18 0 74
2.
Marx Mátyás gépészmérnök BSc 54 10 4 68
3.
Pretz Zsuzsanna Felícia műszaki menedzser BSc 56 8 2 66
4.
Gergő József Kálmán gépészmérnök BSc 51 14 0 65
5.
Erdősy Gabriella földmérő és földrendező mérnök BSc 54 10 0 64
6.-7.
Vas Dominik Vajk mérnökinformatikus BSc 56 0 2 58
6.-7.
Wagner Martin mérnökinformatikus BSc 56 0 2 58
8.
Király András mérnökinformatikus BSc 54 3 0 57
9.
Szilágyi Benjámin mérnökinformatikus BSc 54 0 2 56
10.
Pajer Márk gépészmérnök BSc 51 3 0 54
     
Megjegyzés
  Mátrai Márk gépészmérnök BSc A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.4. pontja szerint a legutóbbi két félévben legalább 4,0 kreditindexet.
  Ősz Krisztián mérnökinformatikus BSc A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
  Sós Róbert mérnökinformatikus BSc A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
  Tóth Gergő földmérő és földrendező mérnök BSc A pályázatot kizárta, az alábbi indokokra tekintettel:
a pályázó nem igazolt a pályázati kiírás 2.3. pontja szerint előírt szakmai tevékenységet, vagy közéleti-sport-egyéb tevékenységet.
     
 Pontszámok:

 I. a) tanulmányi eredményért adható pontszám:

    A kreditindex/ösztöndíjindex két félévi átlagából egy tizedesre kerekítve meghatározott számtani átlag 10-szerese, de legfeljebb 50 pont.

    b) nyelvvizsgáért járó pontszám:

B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért
középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért
B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért
felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért
C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 pont
 
A pontszámításhoz több nyelvvizsga is benyújtható, azonban egy nyelvből legfeljebb egy nyelvvizsgáért adható pont, valamint az ezen kategóriában maximálisan adható pontszám nem haladhatja meg a 10 pontot, még abban az esetben sem, ha a pályázathoz benyújtott
és elfogadható nyelvvizsgák összesített pontszáma 10 pontnál magasabb összesített pontszámot eredményezne.
 II. Szakmai tevékenységért:  

     A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat szakmai tevékenységét figyelembe
     véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

     Ezen kategóriában maximum 30 pont adható.

 OTDK 1 30
 OTDK 2-3 25
 OTDK KD 20
 OTDK részvétel 10
 TDK 1  10
 TDK 2-3  8
 TDK KD 6
 TDK részvétel 3
 FANUC Olimpia  1  10
 FANUC Olimpia  2-3  8
 FANUC Olimpia résztvevő 3
 magyar nyelvű cikk 5
 angol nyelvű cikk 10
 kutató csoport tagság 5
 demonstrátor 10
 magyar konferencia előadás 3
 angol konferencia előadás 5
 

 III. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért:

      A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat közéleti, sport és egyéb tevékenységét
      figyelembe véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

      Ezen kategóriában maximum az I. és II. kategóriában kapott pontszám legfeljebb 10 %-a adható (pl. az I+II. kategóriákban 90 összesített ponttal rendelkező
      hallgató esetén 9 pont), még abban az esetben is, ha a pályázat III. kategóriájához benyújtott és elfogadható tevékenységek pontozási rend szerint adható
      összesített pontszáma a 10%-ot meghaladó pontértéket eredményezne.
 HÖK ÉF 6
 HÖK vezető  8
 Szakkollégiumi tag 4
 Szakkollégiumi vezető 6
 Instruktor 4
 Kollégiumi szervező 4
 Konferencia szervező 2
 Egyetemi sport csapat tagja 2
 Sportverseny országos 1-3. helyezett 4
 Beiskolázási és egyéb program szervező 2