Az Óbudai Egyetem és annak Alba Regia Műszaki Kara meghívására érkeztek középfokú oktatási intézmények képviselői a fehérvári campusra egy fórumra 2022. június 28-án, amelyen az egyetem, a képzési kínálat és a szolgáltatásaink bemutatása mellett megfogalmazhatták javaslataikat arra vonatkozóan, hogyan lehetséges az együttműködést magasabb szintre emelni, illetve a kapcsolatrendszert személyesebbé tenni. A középiskolai igazgatók fórumán Prof. Dr. Molnár András rektorhelyettes, Mészáros Attila alpolgármester, Prof. Dr. Györök György dékán is részt vett, ahol hangsúlyozták, hogy miért érdemes Székesfehérváron tanulni.

Mészáros Attila alpolgármester Székesfehérvár Önkormányzata részéről köszöntötte a résztvevőket, amelyben kiemelte, hogy a helyi gazdasági szereplők részéről folyamatosan igény van a mérnökök és a képzett műszaki szakemberek utánpótlására. Megjegyezte, hogy az Egyetem folyamatosan fejlődő, megújulásra képes, a gyakorlatorientáltságot fókuszban tartó intézmény, amely rugalmasságával megteremti a kereteit annak, hogy az ipari igények megjelenhessenek. Hangsúlyozta, hogy a fórum fontos mert a helyben tanuló középiskolás korosztály meggyőzésén, megtartásán múlhat a város jelene és jövője.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes előadásában kiemelte, hogy az Óbudai Egyetem dinamikus fejlődésnek indult az elmúlt években Hozzátette: az intézmény az egyik leggyakorlatorintáltabb műszaki felsőoktatási intézmény hazánkban. Ebből a szempontból is kiemelte az Alba Regia Műszaki Kart, ahol az egyetem képzési portfóliójának javarésze meg is jelenik. Számos okból érdemes itt folytatni tanulmányaikat a fiataloknak, az egyik fő szempont – a képzés kitűnő színvonala mellett – az, hogy a régióban élőknek nem kell távol utazniuk és élniük otthonuktól. A cégek és az intézmény együttműködésének köszönhető duális képzés révén a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy még egyetemi éveik alatt jól jövedelmező álláshoz juthatnak. Az sem utolsó szempont, hogy az egyetem egyedülálló módon science parkokat létesíthet - az egyik éppen Székesfehérváron - ami kiváló lehetőségeket a diákok számára is. A tudományos park egyben inkubátorház is, ahol az ott működő start up vállalkozásoknál is szerezhetnek gyakorlati ismereteket a jövőben.

Prof. Dr. Györök György, az ÓE AMK dékánja köszöntőjében segítséget kért és partnerséget ajánlott a középfokú intézmények jelenlévő képviselőinek. Kiemelte, hogy a felsőoktatási intézmény fejlődési pályájából látszik, hogy egy komoly és megbízható intézményről van szó, amelynek létrehozásában és sikeres történeteiben a befektetett munka térül meg. Hozzátette, hogy jobb ipari kapcsolatokkal rendelkezik az egyetem, mint bármelyik másik felsőfokú intézmény. Beszéde végéhez közeledve megjegyezte: „Mi nem a „hezitálók” munkaerőpiacára gyártjuk a frissen végzett mérnököket. Nagyon pragmatikusan, az ipar elvárásainak megfelelően oktatunk!”

A programon a kari nagyköveti rendszer ismertetésre került, amelyben az egyetemi munkatársak vállalták, hogy egy-egy intézmény és az egyetem között a "híd" szerepét töltik be, hogy személyesebb kapcsolattartás alakulhasson ki a középfokú tanintézményekkel, amelyen keresztül oda-vissza áramolhat az információ a fiatalokhoz és a szülőkhöz.

Ezúton is köszönjük a részvételt a pedagógus kollégáknak, intézményvezetőknek, munkatársainknak!