A Geoinformatikai Intézetben 2021. január 25-én került sor a téli záróvizsgára. Az előző félévhez hasonlóan a záróvizsga online formában valósult meg. Valamennyi hallgató esetében először a szakdolgozat védésre, majd ezt követően a szóbeli vizsgára került sor az online térben. Az záróvizsgán egy geoinformatikai szakmérnök, 19 földmérő és földrendező mérnök, valamint 6 precíziós gazdálkodási szakmérnök szerzett végbizonyítványt. Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

A szakdolgozatok, diplomatervek témái:

 • Berna-Szabó Éva: Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítása Kismarja külterületén
 • Bor Gabriella: Digitális légifotókamerák kalibrációi
 • Csáki Dániel: Gravimetriai kalibárciós mérések és feldologzása a kalibárciós alapvonalon
 • Daróczi Roland: Kamera kalibráció UAV felvételek alapján
 • Dobrocsi Enéh Mária: Magassági alapponthálózat pontpótlásának gyakorlati kérdései
 • Fekete Gergő: Pontfelhők adatainak tárolására használható adatformátumok összehasonlító vizsgálata
 • Groditzki Péter Sándor: Hozamtérképek és vegetációs indexek közötti összefüggések vizsgálata
 • Gyivicsán Zoltán: Táblán belüli heterogenitás vizsgálata vegetációs index időbeli változása alapján.
 • Hajdú Zsolt Károly: Légiháromszögelés automatizálásának lehetőségei
 • Harangozó László: Precíziós szántóföldi gazdálkodás adatstruktúrájának kialakítása és elemeinek értékelése mezőföldi mintaterületen
 • Horváth Máté: Lézekszkenner alkalmazása építészeti felméréseknél
 • Hum Zalán: Bűnözéstől való félelem feldolgozása térinformatikai módszerekkel
 • Ivánácz Dániel: Egészségügyi adatok térinformatikai feldolgozása egy mintaterületen
 • Keresztes László: Talajszkennelés és szerepe a táblán belüli zónák térképezésében
 • Kiss Kornél: Mozgásvizsgálat szabatos szintezéssel
 • Mayerhofer Attila: Pontfelhő alapú kiértékelés alkalmazási lehetőségei a kataszteri újfelméréseknél
 • Nagy Szilárd István: Gépjárműkövető rendszer tervezése, építése, üzemeltetése
 • Nemes Kamill: Napelemek telepítése szempontjából ideális háztetők keresése LIDAR adatok segítségével
 • Orosz-Bencsik Erika: Megvalósulási térképek készítése C+I tervezőprogrammal
 • Prescher Péter: Differenciált tápanyag kijuttatás hatásának vizsgálata őszi sörárpa kultúrában.
 • Sipos Réka: A Föld egyenlítői lapultsága: triaxiális ellipszoid illesztése a geoidhoz
 • Sulyok Ádám: Mobiltelefonok segítségével végzett pályameghatározás pontossági vizsgálata hőlégballonozás céljára
 • Szabó Virág: A talaj és a vegetáció vízellátottságának vizsgálata távérzékelési módszerekkel
 • Tóth Kristóf: A COVID-19 koronavírus terjedésének geostatisztikai elemzése
 • Varga Dávid: Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Kisvárda és térségében
 • Virág Emese: Földrajzi nevek rendezése térinformatikai eszközökkel egy adott mintaterülete