Az Óbudai Egyetem a "FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON" megnevezésű, EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosítószámú projekt keretében az Alba Regia Műszaki Karon (AMK) a számítógépes és az internetes hálózatot újította meg 2017.09.01 – 2020.09.28.-ig terjedő időszakban, az Európai Unitól és a Magyar Államtól kapott 198 477 001 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg segítségével. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az Óbudai Egyetem a „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” pályázata keretében elnyert keretösszeget a képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére fordította a székesfehérvári telephelyén, annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

Az oktatási eszközfejlesztés, műszer és labor modernizálás során az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán (AMK) a számítógépes és az internetes hálózatok megújultak, ezáltal a felsőoktatási szolgáltatások minősége javult.

A záró sajtótájékoztatón részt vett Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Prof. Dr. Kovács Levente az Óbudai Egyetem rektora, Ormándi Gabriella az Óbudai Egyetem kancellárja, Mészáros Attila alpolgármester, Prof. Dr. Györök György az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dékánja, valamint az egyetem felsővezetői, munkatársai.

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármesteremegjegyezte egyrészt minden közös tájékoztató, bejelentés nemcsak egy konkrét ügyről szól, hanem lehetőség arra is, hogy szemléltesse milyen szoros az együttműködés az Óbudai Egyetem, az Önkormányzat és az Alba Regia Műszaki Kar között. Kiemelte, hogy a legfontosabb szereplő a hallgató az egyetemen, s neki meg kell kapnia a szükséges tudás elemeket, hogy végzés után megállja a helyét a mindennapok során, mivel a technológiai fejlődés gyorsasága szerteágazó tudást kíván. Hangsúlyozta, hogy a digitalizáció, az internet korszaka megköveteli, hogy a rendelkezésre álló informatikai eszközpark korszerű legyen és ez a projekt ezt teszi lehetővé. Köszönetet mondott az egyetem vezetésének, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztés a székesfehérvári karon valósulhatott meg.  

A rendezvényen Prof. Dr. Kovács Levente az Óbudai Egyetem rektora beszédében kiemelte, hogy az egyetem elkötelezett a hallgatói iránt, fontos, amikor megérkeznek az intézménybe korszerű infrastruktúrával találják magukat szemben. Hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem innovatív felsőoktatási intézmény, amelynek célkitűzései között szerepel az Ipar 4.0-hoz való kapcsolódós kutatásokkal, fejlesztésekkel és az oktatással. Megjegyezte, hogy azt a tudást próbálják meg a következő generációknak átadni, amelyre a piaci szereplők által igény van. A gazdasági szervezetek becsatlakozása, együttműködése Székesfehérváron példaértékű, egyfajta szimbiózis alakult ki a városban a vállalatok, az egyetemi kar és az önkormányzat között. Büszkeségének adott hangot, amikor a karról és az Óbudai Egyetem régiós szerepéről beszélt, hogy a projektben megvalósult infrastruktúra fejlesztéssel, a minőségi alapképzésekkel, a duális képzési formával, rugalmasságával ki tudja szolgálni az ipari szereplők és a hallgatók által támasztott követelményeket.

Ormándi Gabriella az Óbudai Egyetem kancellárja örömét fejezte ki, hogy egy projekt záró rendezvényén az elért eredményekről beszélhet, mert ilyenkor tisztán látszik, hogy mekkora hatással bírhat egy sikeres pályázat egy intézmény életére. Megjegyezte, hogy jó befektetésbe kezdtek ezzel a projekttel, mert ebben a pandémiás helyzetben ez is támogatni tudja az időnként életbelépő „home office”-t és az online oktatást. A sajtótájékoztató helyszínével kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy a számítógépes laborokban megvalósult fejlesztések pedig az oktatás személyes formájának alapjait javítják tovább. A projekt eredményeinek rövid összegzése után kiemelte, hogy a projekt hozzájárult az egyetemi kar informatikai infrastruktúrájának teljes körű megújulásához.

Kulcsár Attila a projekt informatikai vezetője szakmai prezentációja során megjegyezte, hogy a fejlesztés eredményeként Székesfehérváron három helyszínen (Budai út 45., Pirosalma utca 1-3., Hosszúsétatér 8.) megvalósult a WiFi lefedettség biztosítása (a legmodernebb Wi-Fi 6 rendszerrel), az oktatásban használt elavult számítógép állomány korszerű, a grafikus és számításigényes programok futtatására is alkalmas eszközökre (251 db PC 13 laborban) történő cseréje, az új generációs tűzfal és aktív hálózati elemekkel pedig 10 Gbps sávszélességű gerinchálózat és internetkapcsolat kiépítése, valamint a könyvtári eszközpark is bővült, A/2 és A/3 lapolvasókkal, gépekkel. Kiemelte, hogy a beruházásnak köszönhetően az intézmény 100 db notebook-kal gazdagodott, ami a munkatársakat hatékonyan segíti az online oktatásra való átállás során, valamint a távmunkában.

szechenyi 2020Prof. Dr. Györök György, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dékánja a projekt kapcsán köszönetét fejezte ki a résztvevőknek. Hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem abban a speciális helyzetben van, hogy az informatika és digitális technika nemcsak az oktatás eszköze, hanem tárgya is. Ennek megfelelően 3-5 évente meg kell újítani az eszközparkot, így reménykednek abban, hogy erre is lehetőség lesz majd a jövőben.