Megjelent az NFÖ pályázat! Az AMK-ról 4 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.
A pályázatokat július 10-ig kell benyújtani az online felületen!
A pályázatokat az idei évben kizárólag online formában kell a hallgatóknak benyújtani, eredeti példányt nem kell leadniuk a kari TO-kon. A pályázathoz kapcsolódó igazolásokat szintén szkennelt formátumban tölthetik majd fel a jelentkezők a pályázataikhoz; ennek megfelelően a kari TO-k, intézetek, szervezeti egységek és az EHÖK-KHÖK az igazolásokat a hallgatóknak e-mailben is kiadhatják.
http://ti.uni-obuda.hu/nfo/