ÁTSOROLÁS:

Az átsorolási eljárás keretében az alábbi eljárási sort végzi el a Neptun Csoport és a Tanulmányi Osztály minden tanév végén a 2016.09.01-től felvett, állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal bíró képzéseken:

1. Az állami(rész) ösztöndíjas hallgatók esetében megvizsgálja, hogy az adott tanévben kik azok a hallgatók, akik nem teljesítették a TVSz-ben előírt utolsó két olyan félév átlagában , amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv 81 § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 3, 00 tanulmányi átlagot. Ezen feltételeket nem teljesítő hallgatók automatikusan kerülnek átsorolásra önköltséges képzésre a következő tanévre.

2. Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból Önköltséges formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén –az Egyetemen önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról az Egyetem a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az átsorolási eljárással szemben felülvizsgálattal/fellebbezéssel nem lehet élni, kivéve a TVSz vonatkozó része alapján azon indokolt eseteket (gyermekszülés (TGYÁS), GYES, GYED vagy hivatalosan és előzetesen bejelentett fogyatékosság), amelyek mentesítenek az átsorolás következményei alól.

ELBOCSÁTÁS:

Az egyetemről való elbocsátás leggyakoribb okai:

  1. A hallgató saját kérésére ( ebben az esetben a Neptun rendszer felületén kell elindítani az elbocsátásra vonatkozó kérvényt)
  2. A pénzügyi tételek (önköltség stb.) nem teljesítése
  3. Négy aktív félév során, nappali (BSc) tagozaton 55 kreditet, levelező (BSc) tagozaton 40 kreditet teljesíteni kell : nem teljesítés esetén a hallgatót a tanulmányi osztály elbocsájtja.

PASSZÍV FÉLÉV:

Passzív félévek maximum száma:

  • Bsc szakok esetén: 4
  • Msc, szakmérnök, FOKSZ esetén: 2

Egybefüggően (egymást követően) maximum 2 félévig tartózkodhat egy hallgató passzív féléven. A passziválást a Neptun rendszerben kell kezdeményezni a megfelelő passzív félévre vonatkozó kérelem leadásával és a megfelelő passzív félévre vonatkozó díjtétel megfizetésével.

     
     
  Igazolás kiadásának rendje  
    Diákigazolvány ügyintézés  
    Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről  
    Képzés (szak)váltás, munkarend váltás  
    Díjfizetés menete  
Számlakérés menete  
    Átvétel más intézményből, más karról  
Diákhitel