Szakmai gyakorlat 2020A szakmai gyakorlat rendjének (ITT Szakmai gyakorlat rendje (pdf)) és a szakok szakmai gyakorlati követelményeinek (ITT Szakok szakmai gyakorlati követelményei (docx)) áttanulmányozása ajánlott a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

A szakmai gyakorlat a nappali munkarendű hallgatók esetén:

Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat előfeltételeinek teljesülése esetén lehetséges. A szakmai gyakorlat elvégzése a Záróvizsga egyik előfeltétele, kivéve Duális képzés esetén.

A duális képzésen résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatként számítják be a duális képzőhelyen végzett gyakorlati tevékenységüket.

Szakmai gyakorlat teljesítésének menete röviden:

Jelentkezési időszak Regisztrációs lap leadásával (Ha szükséges akreditáció lefolytatása):

  • FOSZK esetén október 1. -november 30.
  • Alapképzés esetén: március 1. - április 30.

Szakmai gyakorlat: egybefüggő, folyamatos időszak:

  • FOSZK képzésen: 14 hét (az utolsó aktív félévben)
  • BSc - Földmérő és földrendező mérnök képzésen: intézeti gyakorlati képzés (2 hét geodézia terepgyakorlat, 2 hét felmérés terepgyakorlat, 2 hét komplex terepgyakorlat), vállalati szakmai gyakorlat (10 hét az utolsó aktív félévben)
  • BSc - Mérnökinformatikus képzésen: 8 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
  • BSc - Gépészmérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser képzésen: 6 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
  • MSc Mechatronikai mérnök képzésen – 4 hét

Munkanapló vezetése: folyamatos a szakmai gyakorlat ideje alatt

Igazolás és munkanapló leadása október 15-ig

A szakmai gyakorlat rögzítése a neptunba és jóváhagyása: Az intézetigazgató dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

Feladatok részletezése:

Ütemterv
Feladat
Feladat részletezése
Szükséges dokumentumok
Felelős személyek és elérhetőségük, kapcsolat:
1. Jelentkezési időszak

FOSZK esetén

október 1. -november 30.

Alapképzés esetén: március 1. - április 30.
Regisztrációs lap leadása A jelentkezéshez a hallgató letölti a regisztrációs lapot (reg lap letöltése), pontosan kitöltve és aláírva leadja az eredeti példányt az érintett intézet adminisztrátorának. Regisztrációs lap (jelentkezés szakmai gyakorlatra) (docx) Intézeti adminisztrátorok:

Geoinformatikai Intézet:
Budaváriné Szalai Andrea,
Pirosalma u. 1-3. fsz. 5.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet,Mérnöki Intézet:
Sáriné Balogh Krisztina,
Budai út 45. F/115. (robotlaborral szemben)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2. Akkreditációs adatlap ÚJ szakmai képzőhely esetén Együttműködési keret-megállapodás-sal rendelkező szer-vezetek listájának ellenőrzése. (ITT szakmai gyakorlati helyek) Amennyiben olyan gazdasági szervezetnél kívánja a hallgató a szakmai gyakorlatát végezni, amellyel még nincs együtt-működési keret-megállapodása az OE Alba Regia Műszaki Karának, úgy le kell folytatni a leendő gyakorlati hely megfelelőségi vizsgálatát (akkreditáció).
A szakmai képző helynek ki kell töltenie az akkreditációs adatlapot (akkreditációs adatlap letöltése), majd cégszerűen aláírva el kell juttatnia a megfelelő intézet igazgató-helyettese részére.
Szakmai gyakorlati helyek (OH nyilvántartott) (pdf)
(Szakmai gyakorlati helyek folyamatos nyilvántartása (xlsx)
Akkreditációs adatlap (azon gazdasági szervezetek részére, akik szakmai gyakorlatra hallgatót kívánnak fogadni) (docx)
Együttműködési megállapodás (szakmai gyakorlathoz) (docx)
Együttműködési megállapodás költségvetési szervezetek részére szakmai gyakorlati hely létrehozása céljából (docx)
Háromoldalú együttműködési megállapodás iskolaszövetkezet útján megszervezett szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (docx)
Intézet igazgató-helyettes:

Geoinformatikai Intézet:
Dr. Katona János
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


Mérnöki Intézet:
Tolner Nikoletta
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet:
Módné Takács Judit
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A szakmai gyakorlati hely megfelelőségéről, az akkreditálásról az intézetigazgató dönt és intézkedik az adott év május 31-ig, hogy az új szakmai gyakorlati hellyel létrejöjjön a szakmai gyakorlat szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodás.
3. Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlaton való aktív részvétel Időtartama az egyes képzések esetén (egybefüggő, folyamatos időszak):
FOSZK képzésen: 14 hét (az utolsó aktív félévben)
BSc - Földmérő és földrendező mérnök képzésen: intézeti gyakorlati képzés (2 hét geodézia terepgyakorlat, 2 hét felmérés terepgyakorlat, 2 hét komplex terepgyakorlat), vállalati szakmai gyakorlat (10 hét az utolsó aktív félévben)
BSc - Mérnökinformatikus képzésen: 8 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
BSc - Gépészmérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser képzésen: 6 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
MSc Mechatronikai mérnök képzésen – 4 hét
Az OE AMK részéről a HR és közkapcsolati vezető, az érintett intézet igazgatója, helyettese, a szakfelelős, illetve az adott szakmai képzőhellyel kapcsolatot tartó személy a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlatot ellenőrizheti.
4.Munkanapló vezetése A munkanapló folyamatos vezetése a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt. A hallgató a szakmai gyakorlatáról munkanaplót vezet (munkanapló letöltése), amit a gyakorlat végeztével a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlati hely által kitöltött "Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről" című értékelő lappal (igazolás letöltése) együtt cégszerűen aláírat. Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - alapszak, mesterszak (docx)
Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - Felsőoktatási szakképzés (doc)
Munkanapló (doc)
5.Igazolás és munkanapló leadása
október 15-ig
Az igazolás és munkanapló aláírt, lepecsételt eredeti példányának leadása A hallgató az aláírt, lepecsételt igazolást a munkanaplóval együtt legkésőbb október 15-ig az érintett intézet adminisztrátora számára lead.
A megjelelölt határidőn túl leadott igazolás és munkanapló leadása késedelmi díjköteles. (4000.-) Ezen dokumentumok pótlására maximum 2 hónap áll rendelkezésére a hallgatóknak.
Geoinformatikai Intézet:
Budaváriné Szalai Andrea,
Pirosalma u. 1-3. fsz. 5.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet, Mérnöki Intézet:
Sáriné Balogh Krisztina,
Budai út 45. F/115. (robotlaborral szemben)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6. Szakmai gyakorlat jóváhagyása A szakmai gyakorlat rögzítése a neptunba és jóváhagyása Az intézetigazgató a hallgatói munkanapló és a szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás alapján dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben az aláírt igazolások alapján a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig. Intézetigazgató, tanulmányi osztály


A szakmai gyakorlat levelező munkarendű hallgatók esetén

A levelező munkarendű hallgató (minden alap- és mesterszakon), aki a szak képzési céljainak megfelelő munkakörben dolgozik, és a munkahelye azt a végzett munka jellege, az alapvető feladatok részletes ismertetésével – például munkaköri leírással – cégszerűen igazolja, felmentési kérelmet nyújthat be a gyakorlat elvégzése alól. (kérelem letöltése)

A felmentési kérelmet az adott szak gondozásáért felelős intézet intézetigazgatójához kell benyújtani, melyhez csatolni kell a munkáltató által cégszerűen aláírt igazolást a végzett munka jellegéről, illetve a hallgató alapvető feladatairól, valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt értékelő lapot.

Geoinformatikai Intézet: Dr. Pődör Andrea (podor.andrea @ amk.uni-obuda.hu)
Mérnöki Intézet: Prof. Dr. Györök György (gyorok.gyorgy @ amk.uni-obuda.hu)
Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Dr. habil Orosz Gábor Tamás (orosz.tamas @ amk.uni-obuda.hu)

Dokumentumok listája és letöltése: