Szakdolgozat/Diplomamunka készítésre vonatkozó útmutató

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza. 
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje 

A teendők akár az őszi, akár a tavaszi félévben készítik, illetve 2 féléves tárgy esetén fejezik be a szakdolgozatot/diplomamunkát ugyanazok, értelemszerűen csak a határidők módosulnak. Teendők felsorolása időrendi sorrendben: 

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése
 2. Témajelentkezés
 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele
 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése, titkosítási kérelem leadása
 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása
 6. Központi konzultáción, minimum 4 egyéni konzultáción (2 féléves tárgy esetén mindegyik félévben) való részvétel 
 7. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen kerül át a plágiumellenőrzőbe.
      A plágiumellenőrzés eredménye is ezen a felületen tekinthető majd meg.
      Bekötött dolgozatot nem kell leadni. Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben.
 8. Bírálat megtekintése a Diplomamunka Portál felületén. 

A határidők 1 féléves szakdolgozat tárgy (villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, szakmérnök) esetén: 

  Tavaszi félév  Őszi félév 
Témák meghirdetése Előző félév október 15.  Előző félév március 15. 
Témajelentkezés Előző félév november 30.  Előző félév április 30 
Tárgyfelvétel Regisztrációs hét 
Végleges feladatkiírás, titkosítási kérelem leadása február 28.  szeptember 30. 
Feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása március 30.  október 31. 
Konzultációk tavaszi szorgalmi időszak  őszi szorgalmi időszak 
Feltöltés, plágiumellenőrzés, május 15.  december 15. 
Jelentkezés záróvizsgára április 30.- május 15.  november 30.- december 15. 
Bírálat megtekintése június vége  január vége 

A határidők 2 féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy (mérnökinformatikus, földmérő, mechatronikai mérnök MSC) esetén: 

  Tavaszi félév  Őszi félév 
Témák meghirdetése Előző félév október 15.  Előző félév március 15. 
Témajelentkezés Előző félév november 30.  Előző félév április 30 
Szakdolgozat I. tárgyfelvétele Adott félév regisztrációs hete 
Konzultáció 4 alkalom, amely a Neptunban kerül rögzítésre (SzakdolgozatI. tárgyhoz)
Szakdolgozat II. tárgyfelvétele Következő félév regisztrációs hete
Végleges feladatkiírás, titkosítási kérelem leadása szeptember 30.  február 28. 
Feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása október 31.  március 30. 
Konzultációk őszi szorgalmi időszak  tavaszi szorgalmi időszak 
Feltöltés, plágiumellenőrzés, december 15.  május 15. 
Jelentkezés záróvizsgára november 30.- december 15.  április 30.- május 15. 
Bírálat megtekintése január vége  június vége 

A határidők FOKSZ esetén:

 
Tavaszi félév
Őszi félév
Szakmai gyakorlat kurzus felvétele
Regisztrációs hét
Záródolgozat téma kiválasztása és elküldése
a belső konzulensnek:

Dávid András: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tolner Nikoletta: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Titkosítási kérelem leadása
március 15.
október 15.
Feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása
március 30. 
október 31. 
Konzultációk (4 db)
tavaszi szorgalmi időszak 
őszi szorgalmi időszak 
Feltöltés
május 15. 
december 15. 
Jelentkezés záróvizsgára
április 30.- május 15. 
november 30. - december 15. 
Bírálat megtekintése
június vége 
január vége 

A feladatok (időrendi sorrendben) részletezése: 

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik. A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő „Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni. Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)

 2. Témajelentkezés: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi (belső) konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Belső konzulenst mindenképpen kell választani. Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint. Utólagos témajelentkezés neptun kérelemmel, és késedelmi díj fizetése esetén a következő félév regisztrációs hetének péntekéig lehetséges. 

 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele a NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés. Adott félév regisztrációs hetében van lehetőség tárgyfelvételre. 

 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése a belső konzulenssel egyeztetve. Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása az Intézetigazgató részére. Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx) 

 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása 
  A feladatlapot minden esetben a belső konzulenstől kell elkérni. Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére a Tanulmányi ügyrend V. könyve szerint (8., 9., 10., 11., 12. mellékletek) (http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje) 

 6. Központi konzultációkon való részvétel. Minimum 4 egyéni konzultáció (2 féléves tárgy esetén félévenként értendő), melynek időpontjait a neptunban rögzíti a belső konzulens, és ami a szakdolgozat/ szakdolgozat II. tárgy teljesítésének egyik követelménye. 
 7. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen fog átkerülni a Turnitin plágiumellenőrzőbe. A végleges verziót kell feltölteni az összes dokumentummal, melléklettel együtt!
  a)  A kész szakdolgozat tartalmazza a belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és az esetleges mellékleteket.  
  b)  Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik. 
  c)  A plágium ellenőrzés eredménye a Diplomamunka Portálra érkezik meg.
 8. A bírálat szintén a Diplomamunka Portálra érkezik majd meg. 

További vonatkozó szabályozások: 
TVSZ 55$ (http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-study-and-examination-regul-0
TTSZ 

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf) 

Dokumentumok letöltése: 

Szakdolgozat-felelősök: 

 • Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Budaváriné Szalai Andrea (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta @ amk.uni-obuda.hu) intézeti adminisztrátor Gáspár Edina (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Sáriné Balogh Krisztina (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)