GEOINFORMATIKAI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS
TÁVOKTATÁSSAL 
NEMZETKÖZI KERETEKBEN

 • A képzési cél
  A geodézia és térinformatika legújabb nemzetközi és hazai szakmai eredményeit ismerő, a szakma különböző területein felmerülő feladatok végrehajtására képes jól felkészült szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalú, önálló munkavégzésre speciális feladatok megoldása során. Ebbe tartozik minden mérnöki tervezés alapját képező informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése, a településtervezés és rendezés, a környezetvédelem, a közműüzemeltetés és nyilvántartás támogatása, a műemlékvédelem támogatása.
  Az elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak a geoinformatika gyakorlati, üzemeltetési feladatainak megoldására.
 • Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
  mérnöki végzettséggel (BSc/MSc) rendelkező diplomások esetén „geoinformatika szakmérnök szakirányú szakképzettség”, nem mérnökök esetén "geoinformatikai szakember".
 • A képzésben résztvevők köre
  Műszaki és agrár főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök, természettudományos  szakon végzett kutatók és tanárok.
 • A képzési idő és a képzés díja
  A képzési idő 4 szemeszter, 120 kredit.
  A félévi költségtérítés mértéke 2020-ban 190.000.- Ft / szemeszter..
 • A képzésre jelentkezés 
  A jelentkezési lap letöltésével és elküldésével történik meg, a hivatalos felvétel a beiratkozási lap kitöltésével zárul.
 • A képzés főbb tanulmányi területei
  Alapismeretek és szakmai törzsanyag:
  A szakot megalapozó ismeretek; informatikai, adatgyűjtési és térinformatikai alapismeretek
  Speciális szakismeretek (fakultáció):
  adatgyűjtési és térinformatikai rendszerek, adatfeldolgozó és térinformatikai szoftverek,  térinformatikai alkalmazások, építőmérnöki és mérnökgeodéziai technikák alkalmazási területei, menedzsment ismeretek.
 • Az ismeretek ellenőrzési rendszere
  Az ismeretek ellenőrzési rendszere házi feladatok megoldásából, és modulonkénti írásbeli vizsgákból, majd a teljes kurzus zárásaként szakdolgozat elkészítéséből, és záróvizsgából tevődik össze.  
 • Képzési forma
  A képzés távoktatásos formában folyik, de minden egyes modul esetén 2 vagy 3 napos konzultációt biztosítunk, amelyek csütörtök-péntek-szombati elfoglaltságot jelentenek. A modulokról a mellékelt tájékoztatók adnak bővebb információt..