Szakképzettség: földmérő és földrendező mérnök

Képzési forma: nappali, levelező

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév (6 félév oktatás + 1 félév gyakorlat)

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat.

Választható specializáció:

  1. Geoinformatika
  2. Földrendező

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó intézeti gyakorlati képzésből [két hét geodézia terepgyakorlat (kritérium feltétel), két hét felmérés terepgyakorlat, két hét komplex terepgyakorlat], valamint egy összefüggő (tíz hét) szakmai gyakorlatból. A gyakorlatok kreditértéke összesen 30 kredit.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
levelező E tanterv
2017.09.01-től
nappali D tanterv
2014.09.01-től
levelező D tanterv
2014.09.01-től
nappali NYME tanterv
2011.09.01-től
levelező NYME tanterv
2011.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak