Szakképzettség: műszaki menedzser

Képzési forma: nappali

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév

A képzés célja:
A műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése. A gazdálkodási mérnökök a műszaki technológiákhoz, eszközökhöz, mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk ellátásához informatikai, pénzügyi és humán folyamatokat is irányítaniuk kell. Az alapszak főleg azoknak a fiataloknak javasolt, akik műszaki, természettudományos beállítottságuk mellett jó kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági élet folyamatai iránt, és örömüket lelik a kapcsolatteremtésben.

Választható gazdasági specializációk:

  1. Minőségmenedzselési
  2. Szolgáltatás menedzsment

Választható műszaki modulok:

  1. Létesítménygazdálkodás
  2. Vállalati logisztika

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
nappali D tanterv
2014.09.01-től
nappali C tanterv
2010.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak