Dr. Pogátsnik Mónika

oktatási dékánhelyettes
OE Duális Képzési Iroda igazgatója


Dr. Györök György

dékán
MI intézetigazgató

Dr. Földváry Lóránt

kutatási dékánhelyettes

Dr. Pődör Andrea

GEO intézetigazgató

Csala-Takács Éva

dékáni hivatalvezető

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

Major-Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető