Dr. Seebauer Márta

oktatási dékánhelyettes,
MI intézetigazgató

Dr. Györök György

dékán

Dr. Földváry Lóránt

kutatási dékánhelyettes

Dr. Pődör Andrea

GEO intézetigazgató

Dr. Pogátsnik Mónika

dékáni hivatalvezető
OE Duális Képzési Iroda igazgatója

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető