Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/19. tanév II. félévére.

1. Megpályázható helyek

Intézet neve Foglalkoztatás heti óraszáma Téma terület Havi ösztöndíj mértéke Felelős oktató
Mérnöki Intézet 1 15 Számítógép-hálózatok 48.000 Dr. Seebauer Márta (jelentkezni: dr.Nagy Rezső)
Mérnöki Intézet 1 5 Méréstechnika I. (gépész)
Ipari robotok I.
16.000 Dr. Széll Károly
Mérnöki Intézet 1 10 Digitális technika II., Méréstechnika II. 32.000 Dávid András
Mérnöki Intézet 1 5 Analízis II.
Diszkrét matematika és lineáris algebra II.
16.000 Makó Margit
Geoinformatikai Intézet 1 5 Geometria II. 16.000 Dr. Nagy Gábor
Geoinformatikai Intézet 1 5 Mérnöki alapismeretek I. 16.000 Dr. Katona János

2. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

3. Benyújtandó dokumentumok

 1. Pályázati űrlap (docx)
 2. Intézeti fogadónyilatkozat (docx)
 3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 5. Kreditigazolás;
 6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

4. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2019. február 8. (péntek) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2019. február 15. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.
Székesfehérvár, 2019. február 1.
                                                                                               Dr. Seebauer Márta sk.
                                                                                              oktatási dékán-helyettes

1 A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:
http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf

2 A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

3 A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.