A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által létrehozott közalapítvány pályázati úton támogatni kívánja azokat a jó tanulmányi eredményt elért, székesfehérvári lakcímmel rendelkező fiatalokat, akik szociális helyzetük miatt rászorulnak erre. A támogatás a 2019. naptári évre, 12 hónapra szól. Az ösztöndíjat elnyerők a folyósítás részleteiről és féltételeiről a kuratórium határozatában kapnak tájékoztatást. A Székesfehérváron tanuló felsőoktatási hallgatók szociális rászorultság esetén, ha tanulmányaik folytatása miatt szükséges, kollégiumi elhelyezésre is fordíthatják az ösztöndíjat. Ha pontszámítás alapján megállapított ösztöndíj kevesebb, mint a kollégiumi alapdíj, a támogatásban részesülő hallgató kérheti annak kiegészítését, az alapdíj összegére.

A pályázat benyújtása adatlap kitöltésével történik. Az adatlap csak a szükséges mellékletek csatolásával érvényes. A kötelező mellékletek felsorolását az adatlap tartalmazza.

A rászorultságról a pályázati adatlapon kell nyilatkozni, a tanulmányi eredményt az iskola igazolja. A tanulmányi követelmény meghatározása a korábbiaktól eltérő. Az általános tanulmányi eredményre kapott pontok mellett a kiemelt tantárgyakra a 9-14. évfolyamon többletpontot lehet szerezni. Ezért a kötelező mellékletek közé bekerül az iskola igazolása a tanulmányi eredményről. a 7-8. évfolyamon 4,8, a 9-14. évfolyamon 4,5, a felsőoktatásban 4,2. Az iskola igazolása a középfokú intézményekben az adatlap második oldalán található táblázatba kerül. A felsőoktatási hallgatóknak a tanulmányi eredmény igazolását a 2018. tavaszi félévről kell benyújtani.

A kiemelt tantárgyak: gimnáziumban a matematika, a szakképzésben a matematika és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által az adott iskolára megnevezett szakmai tárgyak (erről az iskola ad tájékoztatást). A gimnáziumban tanulók és a szakképzésben résztvevők ugyanannyi többletpontot kaphatnak, mert a gimnáziumban a két megelőző év matematika átlagát kell alapul venni. A szakképzésben a matematika, és a kijelölt szakmai tantárgy előző tanévi átlagát kell az iskolának igazolni. Az általános iskolák, és az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulóira a többletpont számítás nem vonatkozik, az ő pályázataik külön eljárásban kerülnek elbírálásra.

Az iskolák útmutatót kapnak az eredmények igazolásához.

A pályázat 2018. november 9-én 12 óráig nyújtható be a pályázati adatlap kitöltésével, aláírásával és mellékletek csatolásával. A borítékon szerepelnie kell a „TÓTH ÖSZTÖNDÍJ” megnevezésnek.

Az adatlapot köznevelési intézményben az iskola biztosítja. Az adatlap letölthető a fehérvár.hu honlapról is. Adatlap kérhető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is.  A pályázati boríték leadható Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy oda postán is megküldhető.

A pályázat eredményéről a Közalapítvány a köznevelési intézményeket 2018. december 20-ig értesíti. Az értesítés tartalmazza támogatási szerződés ünnepélyes átadásának időpontját is. A felsőoktatási hallgatók az adatlapon megadott e-mail címükön kapnak értesítést a támogatás elnyeréséről, és a támogatási szerződés ünnepélyes átadásáról.

Székesfehérvár, 2018. október 10.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány
kuratóriuma