EU ERASMUS+ projekt 2017. 10.15. -2020.10. 14.

A geoinformatika (angolul Geospatial Science - GISc) egy új tudományterület, habár az alapjai több ezer évre is visszavezethetőek. Ez a tudományterület magába foglalja a hagyományos földtudományok szakterületeit (ötvözi magába a geodéziát, mint a pontos térbeli adatok meghatározásának tudományát, másodsorban a földrajzot, mint a a humán és természeti jelenségek elemzésének tudományát, és végezetül a térképészetet, mint a térképkészítés művészetét). Ezen tudományterületek integrációja a rohamosan fejlődő számítógépes tudományok eredményeire épül. A geoinformatika elemzési módszereit számos más területen alkalmazzák, ezek döntő jelentőséggel bírnak a fenntartható fejlődést elősegítő döntéselőkészítésben.

A DSinGIS projekt távlati célja Üzbegisztán fenntartható fejlődésének segítése. A projekt konkrét célja az üzbég felsőoktatásban, az MSc és az akadémiai doktori között hiányzó PhD képzés kifejlesztése. A projekt egy olyan programot és módszertant eredményez, melynek segítségével az említett célok megvalósíthatók .

A projekt specifikus célkitűzései:

 • Új doktori program létrehozása, innovatív doktori kurzusok és módszertan fejlesztése, a továbbképzés támogatása a geoinformatika területén.
 • Fejlett IT és kutatói környezet létrehozása, a felsőoktatási és kutatási intézmények közötti együttműködés erősítése.
 • A felsőoktatási oktatói és kutatói személyzet kutatói kvalitásainak emelése a geoinformatika területén az üzbég partnerintézményekben.
 • Az üzbég kutatók ösztönzése az interdiszciplináris geoinformatikai tudományok eredményeinek alkalmazására a doktori tanulmányok és kutatások során.
 • Az oktatók és doktori hallgatók bevonása a nemzetközi geoinformatikai tudományos közösség tevékenységébe, a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésével.

A projekt várható eredményei:

 • nemzetközi hálózat kiépítése a geoinformatika területén;
 • akkreditált Doktori Program;
 • a partner intézmények oktatási kapacitásának fejlesztése az említett problémák kezelésére;
 • e-learning felület fejlesztése és egy együttműködésre épülő tudástár létrehozása;
 • térinformatikai szakszavak szótára, amely üzbégül tartalmazza a szómagyarázatokat, ezáltal is segítve az interdiszciplináris kommunikációt;
 • kutatási kapacitás növelése: kutatói laborok, és egy Egyesített Kutatóközpont létrehozása interdiszciplináris kutatások támogatására Üzbegisztánban;
 • évenkénti Térinformatikai Konferencia szervezése.

Üzbegisztán számos olyan kihívással néz szembe, mely geoinformatika segítségével jól kezelhető, úgymint az éghajlatváltozás, talaj degradáció, agrokemikáliák intenzív használata, a vízkészletek öntözésre történő használata, szárazság (pl. Aral-tó helyzete), levegőszennyeződés. Az üzbég társadalom számára előnyőnyöket hoznak az olyan innovációk, melyek a közszolgáltatások minőségének, a teljesítményének, és interaktivitásának növelését célozzák, így csökkentik a költségeket, és az erőforrások kiaknázását, valamint fejlestik a kormány és az állampolgárok közötti kapcsolatot.

A DSinGIS projekt lehetővé teszi kiváló minőségű hardver eszközök és szoftverek beszerzését a projekt során. Ez idő alatt létrehozunk egy online oktatási felületet, mely online konzultációs lehetőséget is biztosít a doktoranduszok számára;egy tudásbázist, amely 18 PhD kurzust tartalmaz (10 üzbég, 8 angol nyelvű).. A létrehozandó IT infrastruktúra tartalmaz egy e-learninges keretrendszert (Moodle). Az intellektuális képességek online fejlesztési rendszerében az összes partnerintézmény részt vesz.

Partnerek

 • Óbudai Egyetem, Magyarország
 • Paris Lodron University of Salzburg (PLUS), Ausztria
 • Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm, Svédország
 • Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Németország
 • Tashkent Institute of Irrigation and Melioration (TIIAME) Tashkent, Üzbegisztán
 • National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulug’bek (NUU), Tashkent, Üzbegisztán
 • Karakalpak State University named after Berdakh (KSU) Nukus, Üzbegisztán
 • Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute (SamSACI) Samarkand, Üzbegisztán
 • Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering (TIACE) Tashkent, Üzbegisztán

Társult partnerek

 • State Committee of Republic of Uzbelistan om Land Resource, Tashkent, Üzbegisztán
 • Ministry of Higher and Secondary Specialized Education (MHSSE) Tashkent, Üzbegisztán
 • Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers, Tashkent, Üzbegisztán

Költségvetés: 992 169 EU