TESTNEVELÉS /valamennyi szakon/

Kódja:                 AMTTE1KBNE
Heti óraszáma:    2 gyakorlat, kredit: 0 pont
A tantárgy célja: a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel összetevőinek népszerűsítése, és
a testedzés preventív értékeinek tudatosítása.

Általános tudnivalók

 • Kritérium tantárgy a testnevelés, ezért ennek teljesítése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.
 • A záróvizsgára bocsátás feltétele: két félévben az aláíráshoz szükséges követelmény teljesítése.
 • Az aláírás megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítését a mintatanterv az I. évfolyam második-, és a II. évfolyam első félévében javasolja.
 • Az a hallgató, aki a két félév követelményét a mintatervben javasolt időszakban nem teljesítette, indokolt esetben, azt a záróvizsgára bocsátásig pótolhatja.
 • Az a hallgató, aki szorgalmi időszakban a követelményeknek nem tudott eleget tenni - indokolt esetben - a félévzáró vizsgaidőszakban pótlási lehetőséget kaphat.

A testnevelés tantárgy követelménye
A hallgató a félév aláírásának megszerzéséhez a NEPTUN rendszerben felveszi az AMTTE1KBNE néven meghirdetett tárgyat.

Személyes megjelenéssel (Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület, I. emelet 35.) - kiírás szerint megadott időpontban az alább ismertetett A-, B-, C- vagy D követelmény valamelyikét /teljesítés módja/ választja a szorgalmi időszak első tanítási hetében.

 • A-követelmény: választott sportági kurzus óráin aktív részvétel;
 • B-követelmény: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító fizikai állapotra utaló országosan elfogadott szintek teljesítése;
 • C-követelmény: sportolói igazolás, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások;

D-követelmény: szakorvosi IV. kategória - (teljes orvosi felmentés) esetén a tantárgyi követelmények alóli mentesülés;

2018-2019 tanév 1. félévében induló testnevelés kurzusok  

 • BADMINTON /tollaslabdázás (8. kurzus)
 • BODYFORMING / testformálás (10. kurzus)
 • FITTSÉG MÉRÉS/ teszt (1. kurzus)
 • FITTSÉG MÉRÉS/ teszt (15. kurzus)
 • NEW’S- ÓRA /kardió (14. kurzus)
 • NEW’S-ÓRA /kardió (4. kurzus)
 • POWER TRAINING /erőfejlesztés (13. kurzus)
 • POWER TRAINING /erőfejlesztés (3. kurzus)
 • POWER TRAINING /erőfejlesztés (9. kurzus)
 • RUNNING /futás (11. kurzus)
 • SQUASH /fallabdázás (7. kurzus)
 • SWIMMING /úszás haladó (6. kurzus)
 • SWIMMING /úszás kezdő (5. kurzus)
 • TABLE TENNIS /asztaliteniszezés (12. kurzus)
 • TABLE TENNIS /asztaliteniszezés (2. kurzus)
 • IGAZOLÁS/ sportolói-, orvosi

„A” követelmény

Követelmény: a választott kurzus óráin (félévenként 20 tanórán) pontos megjelenés. A hallgatók tájékoztatást kapnak a választott kurzus félévi programjáról, helyszínéről, a félév elfogadási feltételeiről. Aktív részvétel, az órák anyagának elsajátítása-, valamint gyakorlati alkalmazása (értékelés az órákon való aktivitás alapján). Valamennyi kurzuson korlátozott a létszám. A bérelt létesítményekbe a belépőket, valamint az órákon használt valamennyi sporteszközt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar biztosítja.
BADMINTON/ tollaslabdázás:
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium tornaterme - 4 pálya
Székesfehérvár, Seregélyesi u.183.
- a hallgató ismerje meg a tollaslabda sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,
- sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválást, a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
- játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
- taktikai ismeretek elsajátítása, taktika gyakorlati alkalmazása,
- egyes és páros játék
- a sportághoz szükséges alapképességek fejlesztése
BODYFORMING/ alakformálás:
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45., alagsor, kondicionáló terem
- az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
- építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
- a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
- a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.
NEW’S ÓRA/ kardio:
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45., alagsor, kondicionáló terem
- az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
- építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
- a félév során ismerkedjen meg a különböző kardio gépek használatával;
- a hallgató ismerje meg a kardiós mozgás alapjait, programjait, szabályait, eszközeit, a különböző kardio gépek működését
- sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
- különféle izomcsoportra ható gyakorlatok megismerése, helyes végrehajtása
- a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.
POWER training/ erőfejlesztés:
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45., alagsor, kondicionáló terem
- az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
- építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
- a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, a gépek működését
- sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
- legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására
- a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése
RUNNING/ futás:
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45., udvar és városi park, szabadtér
- az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el futással valamennyi hallgató,
- építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
- a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.
- a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése kondicionáló teremben.
SQUASH/ fallabdázás:
Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Királysor 17.
- a hallgató ismerje meg a fallabdázás sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,
- sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját,
- a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
- játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
- taktikai ismeretek elsajátítása,
- taktika gyakorlati alkalmazása,
- legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
- a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése.
SWIMMING/ úszás - kezdők és haladók számára:
Magyar Honvédség Helyőrségi Sportcentrum - uszoda,
Székesfehérvár, Zámoly u.
- ismerje meg az úszásnemek alaptechnikáját (gyors-, hát-, mellúszás),
- kar, láb és légvétel összehangolása mell, hát és gyorsúszásban,
- fejesugrás és fordulók technikája,
- versenyzés szabályai,
- légvétel nélküli úszás víz alatt (min. 20 m),
- választott úszásnemben 200 m táv időre úszása (férfiak 3:45, nők 4:00 perc), vagy 400 m táv folyamatos leúszása.
A kezdő úszók egyéni haladási terv szerint teljesítenek.
TABLE TENNIS/ asztaliteniszezés:
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor- asztalitenisz terem
- a hallgató ismerje meg az asztalitenisz sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,
- sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválás technikája
- a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
- játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
- taktikai ismeretek elsajátítása, egyes és páros játék
- taktika gyakorlati alkalmazása,
- legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
- a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.
- a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése kondicionáló teremben;

 „B” követelmény

Alapfelmérés: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító - általános fizikai teherbíró képesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban - országosan elfogadott szintek teljesítése.  
A követelményekből a 12 oktatási hét valamelyikén, egyénileg egyeztetett időpontban alapfelmérést kell elvégezni, mely megfelelő eredmény elérése esetén elfogadásra kerül.
Fittség mérés -TESZT:  
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45.
A kurzus követelménye B/1 teljesítményszintből egy teljesítése, valamint a B/2 teljesítményszint összes gyakorlatának teljesítése.
B/1.  A keringés-légzés állapotára utaló aerob állóképesség területén:
Cooper-teszt - 12 percig tartó folyamatos - futás /nők: 2200 m; férfiak: 2800 m /, - vagy kerékpározás /nők: 5000 m; férfiak: 6000 m/.
B/2.  Az általános testi erő-állóképesség állapotára utaló motorikus próbákban:
- a vállövi- és karizmok erő-állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan /nők: normál 10 db, vagy aerobic (térdelő) 20 db; férfiak: 40 db, vagy 10 db húzódzkodás, folyamatosan/
- a csípőhajlító-, és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan /nők: 70 db; férfiak: 70 db/
- a kar-, törzs-, lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: kétkezes fej fölött labdadobás hátra, 3 kg-os tömött labdával /nők: 7,5 m; férfiak:12 m/


„C”- követelmény

Sportolói igazolások, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások:

  • ha a hallgató az adott félévben az Óbudai Egyetem valamelyik szakosztályában rendszeresen sportol, és ezt a szakosztály edzője igazolja;
  • ha a hallgató, aki az adott félévben bármilyen sportegyesület minősített, aktív versenyzője, és ezt mérkőzés- vagy verseny-jegyzőkönyvekkel igazolni tudja;
  • ha a hallgató alkalmanként házibajnokságon, az egyetemi-főiskolai amatőr sportversenyeken, egyéb intézményen belüli sportfoglalkozáson, és intézmények közötti sportrendezvényen vesz részt;
  • teljesítménytúra teljesítése- az egész ország területén teljesíthető. Követelménye: a félév folyamán 100 km, bontásban minimum 5 x 20 km-es túra.

„D”- követelmény                                                                                                  

A tantárgyi követelmények alól mentesül az a hallgató, akit a szakorvos IV. kategóriába sorolt, azaz teljes felmentésre javasol. A felmentési kérelmet - a szakorvosi véleménnyel együtt az OE-AMK testnevelő tanárának személyesen kell benyújtani, az adott félév szorgalmi időszakának első három hetében, egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” ép. I. emelet 35.

Székesfehérvár, 2018.06.04.
Fokvári Adrien
testnevelő tanár