TESTNEVELÉS - ALBA REGIA MŰSZAKI KAR
Kódja:                        AMTTE1KBNE
Heti óraszáma:          2 gyakorlat, kredit: 0 pont
A tantárgy célja:       a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel összetevőinek népszerűsítése, és a testedzés preventív értékeinek tudatosítása.

Általános tudnivalók

Kritérium tantárgy a testnevelés, ezért ennek teljesítése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.
A záróvizsgára bocsátás feltétele: két félévben az aláíráshoz szükséges követelmény teljesítése.
Az aláírás megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítését a mintatanterv az I. évfolyam második-, és a II. évfolyam első félévében javasolja.
Az a hallgató, aki a két félév követelményét a mintatervben javasolt időszakban nem teljesítette, indokolt esetben, azt a záróvizsgára bocsátásig pótolhatja.
Az a hallgató, aki szorgalmi időszakban a követelményeknek nem tudott eleget tenni - indokolt esetben - a félévzáró vizsgaidőszakban pótlási lehetőséget kaphat.

A testnevelés tantárgy követelménye

A hallgató a félév aláírásának megszerzéséhez a NEPTUN rendszerben felveszi az AMTTE1KBNE néven meghirdetett tárgy valamelyik kurzusát.
Az alább ismertetett A-, B-, C- vagy D követelmény valamelyikét /teljesítés módja/ választva a szorgalmi időszakban teljesíti.
A-követelmény: választott sportági kurzus óráin aktív részvétel;
B-követelmény: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító fizikai állapotra utaló országosan elfogadott szintek teljesítése;
C-követelmény: sportolói igazolás, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások;
D-követelmény: szakorvosi IV. kategória - (teljes orvosi felmentés) esetén a tantárgyi követelmények alóli mentesülés;

2020/2021 tanév I. félévében meghirdetett testnevelés kurzusok

 • ALAKFORMÁLÁS (12. kurzus)
 • ASZTALITENISZ (2. vagy 14. kurzus)
 • ERŐFEJLESZTÉS (3. -, 11.- vagy 15. kurzus)
 • ERŐ- MAX (7. kurzus)
 • FALLABDA (8. kurzus)
 • FITTSÉG MÉRÉS/ teszt (1. vagy 17. kurzus)
 • FUTÁS (13. kurzus)
 • KARDIÓ (4. vagy 16. kurzus)
 • TOLLASLABDA/kezdő (9. kurzus)
 • TOLLASLABDA/haladó (10. kurzus)
 • ÚSZÁS/ haladó (6. kurzus)
 • ÚSZÁS/ kezdő (5. kurzus)
 • IGAZOLÁS/ sportolói-, vagy orvosi

"A" követelmény

Követelmény: a választott kurzus óráin pontos megjelenés (félévenként 20 tanórán). A hallgatók tájékoztatást kapnak a választott kurzus félévi programjáról, helyszínéről, a félév elfogadási
feltételeiről. Aktív részvétel, az órák anyagának elsajátítása-, valamint gyakorlati alkalmazása (értékelés az órákon való aktivitás alapján). Valamennyi kurzuson korlátozott a létszám. A bérelt létesítményekbe a belépőket, valamint az órákon használt valamennyi sporteszközt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar biztosítja.

 ALAKFORMÁLÁS:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem
A kurzusok az egyetemen, a professzionális felszereléssel ellátott edzőteremben zajlanak, ahol lehetőség van kötött pályás lapsúlyos gépekkel, illetve szabad súlyzós edzésre, továbbá kardió
gépeken történő mozgásra. Az órák nem kötöttek, lehetőség van egyéni, illetve vezetett edzésre egyaránt.

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
 • a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.

ASZTALITENISZ:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor- asztalitenisz terem
Akár minimális előképzettséggel rendelkező hallgatók jelentkezését is várjuk. A sportág technikai alapismeretei mellett a játékigény kielégítése a fő cél.

 • a hallgató ismerje meg az asztalitenisz sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválás technikája
 • a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása, gyakorlati alkalmazása,
 • egyes-, és páros játék
 • legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
 • a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, ruganyosság, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.

ERŐFEJLESZTÉS:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem
A kurzusok az egyetemen, a professzionális felszereléssel ellátott edzőteremben zajlanak, ahol lehetőség van kötött pályás lapsúlyos gépekkel, illetve szabad súlyzós edzésre, továbbá kardió
gépeken történő mozgásra. Az órák nem kötöttek, lehetőség van egyéni, illetve vezetett edzésre egyaránt.

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
 • a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, a gépek működését
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

 ERŐ- MAX:

Union Sport Centrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

A kurzus bérelt Sport Centrumban, professzionális felszereléssel ellátott edzőteremben zajlik, ahol lehetőség van kötött pályás lapsúlyos gépekkel, illetve szabad súlyzós edzésre, továbbá kardió gépeken történő mozgásra. Az órák nem kötöttek, lehetőség van egyéni, illetve vezetett edzésre egyaránt.

 • egy biztos alapról indulva magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a terem nyújtotta újabb eszközök használatával;
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

FALLABDA:

Union Sport Centrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

A fallabda vagy squash játék űzésekor alkalmazott ütő hasonlít a teniszben használatos ütőhöz. Gumilabdával, erre a célra kialakított teremben (az egyetem bérli) játszott sportág. Általában két játékos játssza, de páros mérkőzések esetén négyen vannak a pályán.
A testnevelés órák alkalmával első héten instrukciók alapján ismerhetik meg a játék technikai alapjait és szabályrendszerét, majd a félév további részében páros játék során alkalmazzák a hallgatók a tanult elemeket.
Kezdő és haladó játékosok egyaránt megtalálják a kihívást az órák során!

 • alapkövetelmény: „labdás előélet”
 • a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját,
 • a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása,
 • taktika gyakorlati alkalmazása,
 • legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése.

 FUTÁS:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. szabadtér és kondicionáló terem
A foglalkozások általában szabad téren folynak, ezért az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözék szükséges. Futást kedvelőknek ajánlott.

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el futással valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.
 • a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése kondicionáló teremben.

 KARDIÓ:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem
A kurzusok az egyetemen, a professzionális kardió gépekkel ellátott edzőteremben zajlanak. Az órák nem kötöttek, lehetőség van egyéni, illetve vezetett edzésre egyaránt.

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás. A wellness fogalmának, jelentésének

elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.

 • a hallgató ismerje meg a kardiós mozgás alapjait, programjait, szabályait, eszközeit, a különböző kardiógépek működését
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • különféle izomcsoportra ható gyakorlatok megismerése, helyes végrehajtása

TOLLASLABDA/ kezdő és haladó/ :

Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. – tornaterem, 4 pálya
Az egyetemen népszerű a tollaslabda (badminton) játék, az ütő hasonlít a fallabda vagy a
tenisz ütőhöz. Tollaslabdával, erre a célra kialakított teremben játszott izgalmas, és gyors játékot követelő sportág. Általában két játékos játssza, de páros mérkőzések esetén négyen vannak a pályán.
A testnevelés órák alkalmával első héten instrukciók alapján ismerhetik meg a játék technikai alapjait és szabályrendszerét, majd a félév további részében páros játék során alkalmazzák a hallgatók a tanult elemeket.
Kezdő és haladó játékosok egyaránt megtalálják a kihívást az órák során!

 • alapkövetelmény: „labdás előélet”
 • a hallgató ismerje meg a tollaslabda sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválást, a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása, taktika gyakorlati alkalmazása,
 • egyes és páros játék
 • a sportághoz szükséges alapképességek fejlesztése

 ÚSZÁS/ kezdő-, haladó/ :

Magyar Honvédség - Tombor István Sportcentrum, Székesfehérvár, Havranek J. u. /uszoda/

Az úszásfoglalkozások a legnépszerűbb órák közé tartoztak az egyetemen. A haladó úszás kurzusokra járó „hobbi” úszók technikát fejlesztő feladatokat kapnak, a korábban versenyszerűen úszók, vagy vízilabdázók, edzésprogram szerű feladatot kapnak. A kezdő csoport tagjai számára garantált a sikerélmény.

 • ismerje meg az úszásnemek alaptechnikáját (gyors-, hát-, mellúszás),
 • kar, láb és légvétel összehangolása mell, hát és gyorsúszásban,
 • fejesugrás és fordulók technikája,
 • versenyzés szabályai,
 • légvétel nélküli úszás víz alatt (min. 20 m),
 • választott úszásnemben 200 m táv időre úszása (férfiak 3:45, nők 4:00 perc), vagy 400 m táv folyamatos leúszása.

A kezdő úszók egyéni haladási terv szerint teljesítenek.

"B"követelmény

Alapfelmérés: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító - általános fizikai teherbíró képesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban - országosan elfogadott szintek teljesítése.
A követelményekből a 12 oktatási hét valamelyikén, egyénileg egyeztetett időpontban alapfelmérést kell elvégezni, mely megfelelő eredmény elérése esetén elfogadásra kerül.
 FITTSÉG MÉRÉS -teszt:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45.

A kurzus követelménye B/1 teljesítményszintből egy teljesítése, valamint a B/2 teljesítményszint
összes gyakorlatának teljesítése.

B/1. A keringés-légzés állapotára utaló aerob állóképesség területén:

Cooper-teszt - 12 percig tartó folyamatos - futás /nők: 2200 m; férfiak: 2800 m /, - vagy
 kerékpározás /nők: 5000 m; férfiak: 6000 m/.

B/2. Az általános testi erő-állóképesség állapotára utaló motorikus próbákban:

  • a vállövi- és karizmok erő-állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan /nők: normál 10 db, vagy aerobic (térdelő) 20 db; férfiak: 40 db, vagy 10 db húzódzkodás, folyamatosan/
  • a csípőhajlító-, és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan /nők: 70 db; férfiak: 70 db/
  • a kar-, törzs-, lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: kétkezes fej fölött labdadobás hátra, 3 kg-os tömött labdával /nők: 7,5 m; férfiak:12 m/

"C" követelmény

SPORTOLÓI IGAZOLÁS, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások:

   • ha a hallgató az adott félévben az Óbudai Egyetem valamelyik szakosztályában rendszeresen sportol, és ezt a szakosztály edzője igazolja;
   • ha a hallgató, aki az adott félévben bármilyen sportegyesület minősített, aktív versenyzője, és ezt mérkőzés- vagy verseny-jegyzőkönyvekkel igazolni tudja;
   • ha a hallgató alkalmanként házibajnokságon, az egyetemi-főiskolai amatőr sportversenyeken, egyéb intézményen belüli sportfoglalkozáson, és intézmények közötti sportrendezvényen vesz részt;
   • teljesítménytúra teljesítése- az egész ország területén teljesíthető. Követelménye: a félév folyamán futás 50 km – bontásban - minimum 5 x 10 km, vagy gyalogtúra 100 km -bontásban - minimum 5 x 20 km, vagy kerékpártúra 200 km-bontásban minimum 5 x 40 km.

"D" követelmény

A tantárgyi követelmények alól mentesül az a hallgató, akit a SZAKORVOS IV. kategóriába sorolt, azaz TELJES FELMENTÉSRE javasol. A felmentési kérelmet - a szakorvosi
véleménnyel együtt az OE-AMK testnevelő tanárának személyesen kell benyújtani, az adott félév szorgalmi időszakának első három hetében, egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” ép. I. emelet 35.