A fontosabb (TVSZ, TTSZ) szabályzatok letölthetôk az alábbi oldalon: http://www.uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok

Passzív félév kérelem leadható a Neptunban (e-kérelem) 2019.08.07-től  09.06-ig.
A regisztrációs hét után az OE-0008 és OE-0009 Aktív félév visszavonása iránti kérelem,
passzív félév beiktatásával nevű kérvények lesznek majd elérhetőek.

OE-0006 - Passzív félév kérelem (Székesfehérvár)
Érvényesség kezdete: 2019.08.07. - 08:00
Érvényesség vége: 2019.09.06. - 23:59:59

Fontos tudnivalók

 • Átsorolás a 2016.09.01-től felvett hallgatókra
  Felhívjuk figyelmüket, hogy az átsorolási eljárással szemben felülvizsgálattal/fellebbezéssel nem lehet élni, kivéve a TVSz vonatkozó része alapján azon indokolt eseteket (gyermekszülés (TGYÁS), GYES, GYED vagy hivatalosan és előzetesen bejelentett fogyatékosság), amelyek mentesítenek az átsorolás következményei alól.

  Az átsorolási eljárás keretében az alábbi eljárási sort végzi el a Neptun Csoport és a Tanulmányi Osztály minden tanév végén az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal bíró képzéseken.

  Az államilag rész(ösztöndíjas hallgatók esetében megvizsgálja, hogy az adott tanévben kik azok a hallgatók, akik nem teljesítették a TVSz-ben előírt utolsó két olyan félév átlagában , amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv 81 § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 2, 25-ös tanulmányi átlagot
  A fentieket nem teljesítő hallgatók automatikusan kerülnek átsorolásra önköltséges képzésre a következő tanévre.
  Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból Önköltséges formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén –az Egyetemen önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról az Egyetem a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatóktanulmányi teljesítménye alapján dönt.
  Az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók nem kerülhetnek át állami ösztöndíjas helyre, de átsorolhatók önköltséges képzésre nem megfelelő teljesítés esetén.
  Átsorolás a 2012.09.01-2016.08.31között felvett hallgatókra
  Felhívjuk figyelmüket, hogy az átsorolási eljárással szemben felülvizsgálattal/fellebbezéssel nem lehet élni, kivéve a TVSz vonatkozó része alapján azon indokolt eseteket (gyermekszülés (TGYÁS), GYES, GYED vagy hivatalosan és előzetesen bejelentett fogyatékosság), amelyek mentesítenek az átsorolás következményei alól.
  Az átsorolási eljárás keretében az alábbi eljárási sort végzi el a Neptun Csoport és a Tanulmányi Osztály minden tanév végén az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal bíró képzéseken.

  Az államilag rész(ösztöndíjas hallgatók esetében megvizsgálja, hogy az adott tanévben kik azok a hallgatók, akik nem teljesítették a TVSz-ben előírt mintatantervi félévekre jutó kreditek legalább 50%-át és a kar által előírt, szakonként/tagozatonként meghatározott minimális kreditindexet.
  A fentieket nem teljesítő hallgatók automatikusan kerülnek átsorolásra önköltséges képzésre a következő tanévre.
  Az önköltséges képzésben részt vett hallgatók közül, akik teljesítették a TVSz-ben előírt mintatantervi félévekre jutó kreditek legalább 50%-át és a kar által előírt, szakonként/tagozatonként meghatározott minimális kreditindexet, átkerülhetnek a felszabaduló állami ösztöndíjas helyekre.
  Az átvehető hallgatók létszáma nem lehet magasabb az önköltséges képzésre átsorolt (rész)támogatott hallgatók számánál. Amennyiben több hallgató lenne átsorolásra jogosult, akkor közülük a jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatókélveznek előnyt.
  Az átsorolásra jogosult önköltséges hallgatókat a TO névre szólóan fogja értesíteni Neptun üzenetben.
  Az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók nem kerülhetnek át állami ösztöndíjas helyre, de átsorolhatók önköltséges képzésre nem megfelelő teljesítés esetén.
  Átsorolás a 2007.09.01 - 2012.08.31. között felvett hallgatókra
  Felhívjuk figyelmüket, hogy az átsorolási eljárással szemben felülvizsgálattal/fellebbezéssel nem lehet élni, kivéve a TVSz vonatkozó része alapján azon indokolt eseteket (gyermekszülés (TGYÁS), GYES, GYED vagy hivatalosan és előzetesen bejelentett fogyatékosság), amelyek mentesítenek az átsorolás következményei alól.
  Az átsorolási eljárás keretében az alábbi eljárási sort végzi el a Neptun Csoport és a Tanulmányi Osztály minden tanév végén az államilag támogatott hallgatókkal bíró képzéseken.

  Az államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetében megvizsgálja, hogy az adott tanévben kik azok a hallgatók, akik nem teljesítették a TVSz-ben előírt mintatantervi félévekre jutó kreditek legalább 50%-át.
  A fentieket nem teljesítő hallgatók közül a támogatott/állami(rész)ösztöndíjas hallgatói létszám 15%-a kerülhet átsorolásra költségtérítéses képzésre. Ez akkor is érvényes, ha a nem teljesítők száma a 15%-ot meghaladná. Ez esetben a magasabb, két félévre számolt kumulált kreditindex átlaggal rendelkező hallgatók mentesülnek az átsorolás alól, a teljesített kreditektől függetlenül.
  költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók közül, akik teljesítették a TVSz-ben előírt mintatantervi félévekre jutó kreditek legalább 50%-át, átkerülhetnek a felszabaduló államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.
  Az átvehető hallgatók létszáma nem lehet magasabb a költségtérítéses/önköltséges képzésre átsorolt hallgatók számánal. Amennyiben több hallgató lenne átsorolásra, akkor közülük a jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók élveznek előnyt.
  Az átsorolásra jogosult költségtérítéses/önköltséges hallgatókat a TO névre szólóan fogja értesíteni Neptun üzenetben.
  Az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók nem kerülhetnek át állami ösztöndíjas helyre, de átsorolhatók önköltséges képzésre nem megfelelő teljesítés esetén.
 • Négy aktív félév során, nappali (BSc) tagozaton 55 kreditet, levelező (BSc) tagozaton 40 kreditet teljesíteni kell (nem teljesítés esetén: elbocsátás) 
 • TVSZ változások
     
     
  Igazolás kiadásának rendje  
    Diákigazolvány ügyintézés  
    Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről  
    Díjfizetés menete  
    Átvétel más intézményből, más karról  
    Diákhitel