Szakdolgozat/Diplomamunka készítésre vonatkozó útmutató

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza.
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje

Őszi félév

Tavaszi félév

Feladat

03.15.

10.15.

Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik.
A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő
„Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni.

Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)

04.30.

11.30.

Témaválasztás: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából.
Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint.

Regisztrációs hét vége január

A megfelelő Szakdolgozat/Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele az intézetigazgató által elfogadott téma.

10.31.

03.31.

Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadásának határideje.
Új szakdolgozat/diplomamunka kiírásának eljárási díja 8000 Ft a TTSZ 3. melléklete szerint

október

február

Központi konzultációkon való részvétel.

09.30.

02.28.

Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása Intézetigazgató részére.
Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx)

10.31.

03.30.

Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére a Tanulmányi ügyrend V. könyve szerint
(http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje)

12.15.

05.15.

A megfelelő Szakdolgozat/Diplomamunka tárgy felvétele,
amely tárgyfelvétel feltétele NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés.

Plágium ellenőrzés a DigiTool programban (link), tájékoztató a págiumellenőrzésről: http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/
Ellenőrzés konzulens által véleményezett ("A Szakdolgozat/Diplomamunka bírálatra bocsájtható.") eredményének átvétele a konzulenstől.

A dolgozatot a megadott határidőig le kell adni a Tanulmányi Osztályon.
Amennyiben érintett, kérje felvételét a Moodle kurzusra!

1. a kész, bekötött szakdolgozatot (1 példányban), mely tartalmazza a: belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és a mellékleteket, valamint a CD/DVD mellékletet.

2. Záróvizsga jelentkezési lapot , géppel kitöltve

3. DigiToolba történő feltöltés igazolását, amit a hallgató e-mail-ben kapott
4. A plágium ellenőrzés konzulens által véleményezett eredményét

5. Konzultációs napló(ka)t (2. féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgyak esetén mindkét félévre!)

február eleje

június vége

Bírálat átvétele: E-mail-ben kerül kiküldésre a Záróvizsgát megelőző 3. munkanapig

További vonatkozó szabályozások:
TVSZ 55$ (http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-study-and-examination-regul-0)
TTSZ

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf)

Dokumentumok letöltése:

Szakdolgozat-felelősök: