A diplomaosztó időpontja: 2020. július 17., 16:00
A diplomaosztó helye: Óbudai Egyetem, Alba Regia Müszaki Kar, Budai út 45., udvar

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmét a "Leginnovatívabb szakdolgozat" pályázatra,
amely idén ismét megemelt díjazással került meghirdetésre.
A pályázat részleteiről a http://uni-obuda.hu/palyazatok/leginnovativabb-szakdolgozat linken talál bővebb információt.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a részletes felhívás szövegét!

A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye:

a) szigorlati követelményt is tartalmazó tantervek esetén: a szigorlatokra, a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:
Z =[(S1+S2)/2 + SZD + Z1+Z2+…+Zm]/(2+m).

b)szigorlati követelményt nem tartalmazó tantervek esetén: a szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:
Z =( SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki.

Oklevél kiadásának feltétele: